Durant aquestes setmanes de novembre i desembre, tot preparant el Nadal, realitzarem una dinàmica setmanal tots els grups per descobrir i trobar a Jesús ben a prop nostre.  Primer a  l’església trobarem 4 claus, cadascuna te una actitud que ens ajuda a tenir esperança durant aquest temps d’advent i l’arribada de Jesús. Cada clau te fixat un personatge bíblic que ens recordi a cada actitud establerta.

El propòsit de cada setmana és donar als infants, joves i membres de la comunitat de l’Oratori, trobaran unes pistes sobre les actituds que cal tenir per acollir Jesús en la nostra vida. Jesús que és l’esperança de la humanitat.  Per tal de preparar-se per a viure aquestes actituds, cada setmana per l’església trobaran penjades unes frases que ens ajudaran a reflexionar sobre el lema i l’actitud de la setmana.

Els objectius que volem treballar durant aquestes 4 setmanes son els següents:

  1. Recordar que l’Advent és la preparació de cadascun dels nostres cors per l’arribada de Jesús.
  2.  Viure l’Advent com a oportunitat de trobada amb un mateix i amb Jesús
  3. Participar i gaudir de la preparació del Nadal d’una manera personal.
  4. Descobrir el sentit del Nadal en el cada dia. Cada dia neix Jesús per nosaltres.
  5. Recordar a Sant Felip Neri com acompanyant de la nostra aventura