ENXANETES

Els infants d’aquestes edats solen tenir molta curiositat per tot el que ens envolta, i a la vegada una imaginació desbordant, que sovint acaben perdent fruit de pocs reforços externs. És per això que per aquest grup proposem treballar projectes lligats a la descoberta de l’entorn proper, però a la vegada, treballant amb contes, mites, poemes… Així doncs, la intenció és treballar a través d’excursions i amb molt contacte amb la natura per a despertar la curiositat i la creativitat dels participants. Així doncs, possibles projectes que serien factibles són: escriure un conte o una llegenda, composar una cançó… relacionada amb l’entorn, i que la dificultat d’aquest vagi augmentant a mesura que el grup d’edat és més experimentat.

Categories: Uncategorized